Wijziging in opvang

Sinds F. naar school gaat houden we er een heel ander ritme op na. Ik ben andere dagen gaan werken, oma is een dag op gaan passen en F. gaat ook naar voorschoolse en tussenschoolse opvang.

Voorheen werkte ik de maandag, nu is dat de dinsdag. School is maandag maar een halve dag en dinsdag een hele, dus door te ruilen van werkdag is de kleine man toch nog een middag extra thuis.

Op dinsdag brengt man F. naar de voorschoolse opvang en ik breng R. naar de gastouder. F. blijft over en om drie uur haalt de gastouder hem weer op. Om zes uur kan ik ze dan allebei bij de gastouder oppikken.

Woensdag is mijn vrije dag en op donderdag gingen ze voorheen ook naar de gastouder. Tegenwoordig past mijn moeder op. Ze komt hier al om 7.15 en brengt F. dan ook naar school. Op school krijgt ze ons neefje mee en om drie uur heeft ze vier kindjes om op te passen. De ene week is ze bij ons, de andere week is ze bij mijn zus. Door omstandigheden kunnen ze tijdelijk niet bij mijn zus dus zijn ze al een aantal keren achter elkaar bij ons geweest. Mijn moeder krijgt hiervoor iedere maand €60,-.

Op vrijdag wordt F. opnieuw naar de voorschoolse opvang gebracht door man en opgehaald door de gastouder. Vrijdag is een halve dag dus de jongens zijn dan de gehele middag samen.

Deze veranderingen schelen ons heel wat uren. Voorheen gingen ze samen voor 63 uur naar de gastouder, in deze nieuwe situatie is het 'slechts' 31 uur. Onze uitgaven aan de gastouder zijn dus flink gedaald. De extra opvang komt op €78,- per maand, dit is de voorschoolse en tussenschoolse opvang.

Kregen we eerst nog ruim €900,- kinderopvangtoeslag per maand is dit inmiddels €500,-. Van de week kregen we te horen dat het uurtarief van de gastouder van €5,75 naar €5,90 gaat.

Hoe is de opvang van jouw kind(eren) geregeld?

Reacties